prawo rolne Archive

Integrowana ochrona roślin od 2014 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło obowiązek stosowania integrowanej ochrony roślin. Regulacja prawna obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. W praktyce oznacza to wykorzystanie niechemicznych metod zwalczania szkodników w produkcji rolnej, w której stosuje się środki ochrony roślin. Chodzi o ograniczenie stosowania chemicznych środków ...Read More