Emerytura dla rolnika – jakie zmiany od 2017 roku?

2017 rok to czas zmian w naszych kraju. Ujednolicenie systemu emerytalnego i rentowego to jedna z nich. Ma ona na celu uregulowanie pewnych kwestii w ZUS i KRUS, które do tej pory były odmienne, m.in. utrzymane minimalnego świadczenia emerytalnego i rentowego na tym samym poziomie w obu urzędach oraz włączenie niektórych płatników KRUS  do ZUS. Co czego rolników od tego roku?

źródło: https://pixabay.com

źródło: https://pixabay.com

Kto może pobierać emeryturę w KRUS?

Wszystkie osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (rolnicy, jak i ich domownicy pracujący w ich gospodarstwie) mogą pobierać emeryturę. Dotyczy to osób, które osiągnęły 67 rok życia i opłacają składki emerytalno-rentowne przez co najmniej 25 lat. Wiek ten dotyczy kobiet oraz mężczyzn, ale od października 2017 roku zostanie obniżony dla 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Kiedy wcześniejsza emerytura?

Prawo do wcześniejszej emerytury mają kobiety, które osiągnęły 55 rok życia i podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 30 lat. Jeżeli chodzi o mężczyzn to wiek ten wynosi 60 lat. Ważne jest to, aby osoby, które starają się o wcześniejszą emerytur zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej. UWAGA! Wcześniejsza emerytura będzie tylko przysługiwała rolnikom, które spełnią wszystkie warunki do dnia 31 grudnia 2017 roku. Od 2018 roku najprawdopodobniej nie będzie możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w ramach prowadzenie działalności rolniczej.

Co planuje rząd w 2017 roku?

Według planowanych zmian minimalna renta i emerytura w KRUS powinna wynosić 1000 złotych. Ponadto zmieni się system waloryzacji. Co więcej, osoby nie utrzymujące się z rolnica, np. ze względu na posiadanie małego gospodarstwa, nie będą podlegać ubezpieczeniom rolniczym. Zatem będą objęte ubezpieczeniem ZUS.

Podsumowując, jeżeli rolnik spełnia wymogi starania się o wcześniejszą emeryturę, to ma czas do końca tego roku. Później nie będzie mógł korzystać z preferencyjnych warunków. Ważne jest to, że zgodnie z komunikatem prezesa KRUS emerytura podstawowa, od której będzie ustalana wysokość świadczeń rolniczych wynosi od 1 marca 2017 roku 1000 złotych. Kwota ta dotyczy zarówno emerytur częściowych, jak  i wcześniejszych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *