Zmiany w sposobie naliczania podatku rolnego

Trwają prace nad projektem zmian w sposobie naliczania podatku rolnego. Celem poprawek jest uniezależnienie wysokość podatku od wahań cen żyta. Pozwoli to na ustabilizowanie wydatków gospodarstwa rolnego, a także dochodów gmin.

 

Po zmianach podatek byłby naliczany na podstawie średniej  ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. W obecnym prawie ustalając cenę żyta bierze się pod uwagę jedynie cenę w trzech pierwszych kwartałach poprzedniego roku. Sprawia to, że przy dużych wahaniach cen żyta, wysokość podatku rolnego zmienia się z roku na rok, uniemożliwiając stworzenie długoterminowego planu wydatków gospodarstw rolnych.

 

Projekt przygotowany przez PSL wpłynął do sejmu w październiku 2011 roku w odpowiedzi na mający wówczas miejsce na gwałtowny wzrost cen  skupu żyta. Po wznowieniu prac w marcu bieżącego roku PSL wniósł autopoprawkę zmieniającą termin wejścia w życie nowelizacji. Obecna propozycja to 1 października 2013 – oznacza to, że zmiany będą dotyczyły podatku rolnego w 2014 roku.

Podatek rolny za rok 2013 naliczany według obecnych zasad wynosi: 189 złotych od hektara gruntów gospodarstw rolnych, a 379 złotych od gruntów pozostałych.  W porównaniu z podatkiem za rok poprzedni zmiana jest bardzo nieznaczna (odpowiednio: 185,5 i 370,9 zł). Bodźcem do zmian w prawie była jednak różnica w podatku pomiędzy 2011, a 2012 gdy wysokość opłaty wzrosła odpowiednio z 94 do 185 i  z 188 do 370 złotych!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *