Integrowana ochrona roślin od 2014 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło obowiązek stosowania integrowanej ochrony roślin. Regulacja prawna obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. W praktyce oznacza to wykorzystanie niechemicznych metod zwalczania szkodników w produkcji rolnej, w której stosuje się środki ochrony roślin. Chodzi o ograniczenie stosowania chemicznych środków do minimum, aby chronić bioróżnorodność środowiska rolniczego. Gospodarstwa będą mogły nadal stosować opryski roślin, pod warunkiem, że czynność będą wykonywać rolnicy, którzy ukończyli szkolenia chemizacyjne.

źródło:Pinterest

źródło:Pinterest

Rolnicy, którzy zdecydują się na produkcję rośliną w systemie integrowanym, mogą ubiegać się o zwrot kosztów w wysokości do 2750 złotych rocznie. Ponadto wszyscy uprawniający rośliny i uczestniczący w certyfikacji swoich produktów powinni od tego roku stosować integrowaną ochronę oraz realizować wszelkie założenia obecne w IP (Integrowanej Produkcji Roślin).

Metody niechemiczne ochrony roślin przed szkodnikami to m.in. płodozmiany, zabiegi agrotechniczne, dezynfekcja maszyn oraz uprawa odmian odpornych na szkodniki. Chemiczna ochrona roślin jest nadal dopuszczalna, ale musi być ściśle uzasadniona. Oprysk chemiczny dozwolony będzie dopiero po zauważeniu dużej szkodliwości uprawy. Rolnicy powinni kierować się zasadą minimalizacji zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Integrowana ochrona roślin polega na świadomej uprawie uwzględniającej warunki klimatyczno-glebowe oraz monitoringu występowania organizmów szkodliwych. W efekcie dokonuje się selekcji i klasyfikacji środków ochrony roślin, redukcję dawek oraz mniejsza się ilość zabiegów chemicznych.

Stosowanie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin przez rolników zostało w Polsce uregulowane przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. poz. 505).

Źródło: www.wrp.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *