Zmiany w dopłatach bezpośrednich od 2015 roku

Od 2015 roku dopłaty bezpośrednie dla rolników będą ustalane na innych zasadach niż obecnie. Ministerstwo Rolnictwa przewiduje zwiększenie dopłat dla małych i średnich gospodarstw, które postawiły na rozwój produkcji towarowej. Na sporą pomoc finansową mogą liczyć młodzi rolnicy zakładający po raz pierwszy gospodarstwa rolne. Osoby decydujące się na uprawy proekologiczne dostaną dodatkową dopłatę do każdego hektara. Jakie jeszcze zmiany czekają na rolników od 2015 roku?

źródło:pinterest.com

źródło:pinterest.com


Dopłaty za zazielenienie dostaną rolnicy, którzy podjęli się dywersyfikacji upraw – dotyczy to gospodarstw posiadających powierzchnie gruntów ornych powyżej 10 ha. Unia Europejska pragnie walczyć z monokulturą na wsi, dlatego od 2015 roku – jeśli powierzchnia gospodarstwa jest większa niż 10 ha a mniejsza niż 30 ha  –  rolnik będzie zobowiązany do minimum dwóch upraw, w tym ta główna nie może zajmować więcej niż 75% powierzchni.

Jeżeli z wnioskiem o dopłatę wystąpi młody rolnik, to ma szansę na otrzymanie 250 zł od hektara – pod warunkiem, że powierzchnia dla której wypłacana zostanie kwota nie przekracza 50 ha. Ponadto ma być to osoba, która nie ukończyła 40. roku życia i prowadzi gospodarstwo dłużej niż przez 5 lat.

Rok 2015 daje spore możliwości dla małych gospodarstw, których powierzchnia nie przekracza 10 ha. System dla małych gospodarstw jest nieco prostszy – przede wszystkim rolnik nie musi zazieleniać określonego obszaru, jednocześnie zachowa prawo do zazielenienia. Na pewno taka osoba nie będzie polegać karze za niezgłoszenie wszystkich działek rolnych swojego gospodarstwa, co jest dużym udogodnieniem dla wielu rolników.

Nowością pewnego rodzaju są dodatkowe płatności do zwierząt takich jak bydło, owce i kozy domowe.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *