energooszczędne żarówki Archive

Świetlówki energooszczędne

Przepisy Unii Europejskiej wprowadziły w zeszłym roku zakaz sprzedaży na rynku unijnym żarówek tradycyjnych i wolframowych. Substytutem tradycyjnych żarówek są energooszczędne świetlówki. Według szacunków ekspertów zużywają one około 20-25 % energii wykorzystywanej przez „wolframówki” i świecą średnio 10 razy dłużej. ...Read More