Zarządzanie i inżynieria produkcji dla rolników

Modernizacja rolnictwa i zapotrzebowanie na dokształcanie się rolników w zakresie efektywnego zarządzania gospodarstwem sprawia, że rośnie pobyt na szkolenia. Najbardziej popularne wśród rolników są kursy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji rolnej. Bezpłatne szkolenia dla młodych osób zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji mają miejsce na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

pinterest


Permanentnie zmieniające się przepisy dotyczące produkcji rolnej i nowych technologii to dwie z wielu przyczyn, które skłaniają osoby prowadzące gospodarstwa do poznania wiedzy z zakresy zarządzania. Aby gospodarstwo rolne dobrze się rozwijało i przynosiło dochody, konieczne jest dostosowanie jego do nowoczesnych trendów unijnych. W dobie rokrocznie zmieniających się norm prawnych łatwo jest „zabłądzić” w gąszczu unijnej biurokracji.

Szkolenia organizowane na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to dobra okazja do nauczenia się prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym. W ramach zajęć z zakresu inżynierii produkcji rolniczej można prowadzone są zajęcia, których tematem są m.in. podstawy nawożenia i ochrony roślin, bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji na temat bezpłatnego szkolenia dla rolników można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.zip.up.wroc.pl.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *