Polska wieś się wyludnia…

Ujemny przyrost naturalny jest notowany od kilku lat na terenach gmin wiejskich. Najliczniejszą grupę osób emigrującą ze wsi do miast stanowią młodzi ludzie mieszkający w województwie podlaskim oraz lubelskim – dowodzą dane statystyczne. Widać to gołym okiem w szkołach, w których niewiele jest dzieci, na ulicy, gdzie jeździ coraz mniej samochodów oraz w wielu sytuacjach życia społecznego wsi. Nie ulega wątpliwości fakt, że wielu rolników rezygnuje ze swojej działalności, szczególnie są to osoby, które prowadzą tradycyjne małe gospodarstwa, najczęściej niezmodernizowane. Ponadto niewielu młodych nie decyduje się na ciężko i zwykle mało opłacalną pracę na roli. Puste wsie stają się obrazem XXI-wiecznej rzeczywistości.

pinterest

pinterest


Jak zatrzymać młodych ludzi na wsi? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Na pewno warto mieć plan realizacji siebie w gospodarstwie. Z pewnością, z pomocą przychodzą różne programy finansowane przez Unię Europejską, które generują środki potrzebne na rozwój i zakładanie działalności gospodarczej na terenach wiejskich. Duże możliwości dla młodych rolników daje program „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki może dostać rolnik, który nie ukończył 40 lat i planuje rozpocząć działalność gospodarczą. O kolejności przyznania pomocy decydują punkty, które są przyznawane na podstawie wielu kryteriów: wykształcenie, wielkość gospodarstwa, stopień bezrobocia w gminie i kilku innych. Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wiele rolników korzysta z dopłat unijnych, ale to wciąż za mało, żeby zmienić obraz polskiej wsi i zatrzymać emigrację młodych ze wsi do miast i za granicę. Największą przeszkodą dla ludzi żyjących na wsi jest wolny rynek, nierzadko rolnicy mają problem ze sprzedażą plonów, w wielu sytuacjach ceny produktów są zatrważająco niskie. Rolnik uprawiający ziemie na małym gospodarstwie skazany jest na niepowodzenie. Szansę mają duże przedsiębiorstwa posiadającą powyżej 70 ha….

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *