Natura 2000 edukuje dzieci i młodzież

„Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” to projekt unijny dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej, który od stycznia 2014 r. do grudnia 2015 r. realizuje cele szerzenia i promowania świadomości proekologicznej. Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców – rolników, mieszkańców gospodarstw agroturystycznych i przede wszystkim dzieci i młodzieży  korzystających i mieszkających w pobliżu terytorium Natura 2000.

natura 2000 (źródło:pinterest.com)

natura 2000 (źródło:pinterest.com)

2015 rok ma być rokiem edukacji proekologicznej dzieci i młodzieży polegającej na organizowaniu wycieczek do obszarów Natura 2000. Ponadto zostaną opracowane gry planszowe oraz diaporamy pt. „Człowiek w Naturze”. W ramach projektu mają odbyć się również konkursy i zabawy pod hasłem „Natura – Naturalna Inspiracja” skierowane do uczniów zamieszkujących tereny gmin objętych projektem. Konkurs polega na zaprezentowaniu apeli, przedstawień oraz happeningów na tematy ekologiczne związane z obszarem Natura 2000. Termin nadsyłania planów wystąpień to 15 czerwca 2015 r.

Na stronie www.natura2000.fwie.pl można znaleźć więcej informacji na temat zabaw i konkursów edukacyjnych organizowanych w ramach projektu Natura 2000. Tam również można przeczytać wiele interesujących treści o edukacyjnych warsztatach dla dzieci, młodzieży i nauczyciele mających na celu szerzenie wiedzy na temat ochrony gatunków zagrożonych w zasięgu lokalnym Natury 2000.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *