Jak wpisać produkt na listę produktów tradycyjnych?

Sposobem na promowanie polskiej tradycyjne żywności jest wpisanie produktów na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych. Na tej liście mogą znaleźć się jedynie produkty wytwarzane od co najmniej 25 lat.

produkt regionalny

Nie jest to lista chroniąca nazwy produktów, a jej celem jest zwiększenie zainteresowania konsumentów polskimi wyrobami tradycyjnymi. Podstawą do wpisania na Listę Produktów Tradycyjnych są: ich wysoka jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikające z tradycyjnych metod produkcji. Jako tradycyjne metody produkcji uznawane są te, które wykorzystuje się od co najmniej 25 lat. Aby dokonać wpisu nie musimy udowadniać związku produktu z regionem, wystarczy wskazać jedynie na 25-letnią tradycję jego wytwarzania.  Co ważne wspomniany okres nie odnosi się do konkretnego producenta, tylko do produktu.

Wniosek o wpisane na listę należy złożyć u właściwego Marszałka Województwa. Marszałek dokonuje oceny wniosku i po jego pozytywnym zaopiniowaniu przekazuje go Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister dokonuje następnie wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych.

Rejestracja produktu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Samo wpisanie na listę nie zwalnia jednak producenta z obowiązku przestrzegania wymogów określających warunki wprowadzenia konkretnego produktu do obiegu. Producenci artykułów tradycyjnych mogą się jednak ubiegać o poczynienie pewnych odstępstw z zakresie przepisów weterynaryjnych, sanitarnych i higienicznych, które dotyczą procesu wytwarzania żywności. Odstępstwo takie może być jedynie dokonane w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tylko w przypadku, gdy określony sposób  produkcji wynika z utrwalonej w tradycji metodzie i nie wpływa negatywnie na zdrowotną jakość wyrobu.

Pełna Lista Produktów Tradycyjnych dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl , a także w dzienniku urzędowym ministra ds. rynków rolnych.

 

One Response
  1. 23 lipca 2013

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *