Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego

źródło:Pinterest

źródło:Pinterest

Wzrost świadomości rolników na temat upraw ekologicznych jest przyczyną powstawania coraz większych gospodarstw ukierunkowanych na naturalną produkcję roślinną i zwierzęcą. Na terenie całej Polski działają organizację zrzeszające producentów rolnych, którzy posiadają certyfikaty gospodarstw ekologicznych. Dostawcy żywności ekologicznej biorą udział w szkoleniach i kursach. Rolnictwo staje się szansą rozwoju dla rynku lokalnego. 25 listopada 2013 roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk odbędzie się konferencję pt. „Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego”.

Spotkanie ma mieć miejsce w Warszawie w Pałacu Staszica przy ulicy Nowy Świat 72 w Sali Marii Skłodowskiej-Curie o godzinie 11:00. Na obradach zostanie zaprezentowany raport dotyczący rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenach wiejskich. Udział w dyskusji jest bezpłatny i może wziąć w nim udział każdy, kto potwierdzi zainteresowanie konferencją do 19 listopada w sekretariacie IRWiR PAN. Celem spotkania jest wymiana poglądów na temat rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz znaczenia upraw dla rozwoju obszarów wiejskich.

Coraz więcej małych gospodarstw upada, bo nie jest stanie utrzymać się z kilku hektarów lub niewielkich hodowli. Być może uprawy ekologiczne to szansa na przetrwanie dla niektórych rolników? Na konferencji uczestnicy będą wymieniać poglądy o możliwościach rozwoju niektórych sektorów rolnictwa. Może warto przyjść i porozmawiać o potrzebie produkcji zdrowej żywności na rynku lokalnym?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *